Våra barngrupper och familjegrupper har en gemensam anmälan. Du lämnar dina kontaktuppgifter och information om ditt barn här.

Grenledarna fördelar löpande eventuella platser i befintliga grupper och vi försöker att skapa nya grupper när det finns tillräckligt många barn i samma område och med passande åldrar.

Just nu har vi 161 barn i kö till våra grupper.

Det kan ibland vara svårt att passa ihop de barn som finns i kön med de lediga platserna - eftersom t ex närhet och åldrar ska stämma med gruppens sammansättning.

Det behövs också ledare för att hålla samman grupperna. Vi stöttar - med ledarutbildning och faddrar - de föräldrar (och varför inte far- eller morföräldrar) som kan tänka sig att var med i en uppskattad verksamhet tillsammans med sina små.

Vi hoppas att du kanske kan vara intresserad. Ta kontakt med grenledarna för att resonera om ledarrollen.