PROGRAM och INFORMATION

Går att ladda hem som (PDF-format)

Allmänt program - Hösten 2015 (4Mb)

Kajak - Hösten 2015 (4Mb)

Vandra-söndag - Hösten 2015 (??Mb)

INFO Uddevalla LA (11Mb)

 

Vardagsvandrarna

 

Biologisk mångfald

 

PROJEKT

MåLN

Herrestadsfjället - utvecklingsområde...

 

 

REMISSER

Vindbruksplan - Uddevalla kommun

Bulid - Ev naturreservat, LST

FÖP - Fördjupad översiktsplan - Uddevalla kommun

 

HYRESAVTAL mm

Uthyrning: kajak / kanadensare och släpvagn

 

ÅRSMÖTE

2015

Kallelse

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsplan 2015

Valberedningens förslag