Kommentar eller problem i verksamheten

Här kan vi fånga upp erfarenheter från aktiva ledare och funktionärer i våra arrangemang, men det är också möjligt för deltagare och andra medlemmar, och även den som inte ännu har blivit medlem, att förbättra vår verksamhet.

Skriv kortfattat om du noterat ett problem, eller beskriv en god idé.

Meddelandet går till grenledaren eller annan ansvarig, och åtgärdas eller tas med i kommande planering.


Tid och plats - för aktiviteten du kommenterar


Aktivitet eller arrangemang


Kommentarer - skriv i ett eller flera fält, där din tanke passar bäst


Jag som lämnar förslag


Spara

  Jag samtycker till att de uppgifter jag matar in här lagras för hantering av förslag till förbättringar i verksamheten. Läs mer

Förslaget sparas, och skickas till grenledare eller motsvarande.