Tankar och reflektioner i verksamheten


Här kan du notera dina tankar kring problem som dykt upp i din aktivitet, nya idéer eller andra förslag till förbättringar i verksamheten.

 

Idén kommer från en snilleblixt på isen i en långfärdsskridskogrupp, där vi plötsligt stannade till och diskuterade olika sätt att förhålla oss till dålig is och upplägg av turen.

I stället för en ohanterlig e-postflod eller sms-dialog med grenledaren kan det vara bra att fånga upp tankar här, och ta dem vidare för att förbättra. Det gäller i alla grenar och verksamheter. På sikt formas en erfarenhetsbank. Åtminstone är det värt att prova.

Detta ska INTE utvecklas till ett andra Skridskonätet! Allt beskrivande och rapporterande fortsätter som vanligt. Här noterar du bara kort och konkret efter en tur, en grupp eller en programdag - om det finns något att ta vara på som erfarenhet eller problem, och det är naturligtvis tillåtet att tala med varandra om det som sker... ;-)