Friluftsfrämjandets webbplatser

Uddevalla lokalavdelnings webbplats består av två delar:

En gemensam nationell webbplats med föreningsinformation och lokala aktiviteter, under domänen friluftsframjandet.se, Friluftsfrämjandets riksorganisation ansvarar för hanteringen av register enligt GDPR. Information finns på Friluftsfrämjandets nationella webbplats.

En lokal webbplats med verktyg för bokning av stugor, kö till barnverksamheten samt förslagslåda för verksamheten, under domänen ffua.meta.se. Uddevalla lokalavdelning är ansvarig för lagring av data i dessa lokala verktyg.

Informationen här gäller för Uddevalla lokalavdelnings lokala webbaserade verktyg.


Lagring av data i de lokala verktygen

I Uddevalla lokalavdelnings verksamhet behöver vi ibland spara viss information, utöver innehållet i det centrala medlemsregistret, för att kunna administrera våra aktiviteter och vår kontakt med medlemmarna.

I de lokala verktygens formulär lämnar du vissa personuppgifter och kontaktuppgifter för hanteringen av bokning av Friluftsfrämjandets stugor på Herrestadsfjället, kö till barnverksamheten i Uddevalla eller förslag till förbättringar i verksamheten inom Uddevalla lokalavdelning av Friluftsfrämjandet.

E-postadress och telefonnummer används för att nå dig i föreningsfrågor som är relaterade till din bokning eller anmälan här. Uppgifter om födelsetid används för att avgöra lämplig grupp i barnverksamheten, eller för att intyga att den som bokar stuga är myndig. Medlemsnummer anges för att styrka medlemsskap och medlemsförmåner.

Inga andra personuppgifter än de du matar in lagras.

Övrig administrativ information som lagras av Friluftsfrämjandet har relevans för den bokning eller anmälan du gör.

Uppgifterna raderas efter att aktuell termin eller verksamhetsår i föreningen summerats.

Tillgång till lämnade uppgifter är begränsad till personer med uppdrag inom den verksamhet i föreningen som registreringen avser.

Vi samlar inte cookies i detta system, och vi lämnar inte några uppgifter vidare till annan part.


I och med din anmälan eller bokning markerar du att du ger du ditt samtycke till denna lagring av information.


Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig rättigheter att ha kontroll över vad som lagras om dig.

Du kan, en gång per år, begära att få information om vilka uppgifter som finns registrerade om dig i detta system. Begäran ska vara skriftlig och undertecknad.

Uddevalla lokalavdelning av Friluftsfrämjandet kommer att rätta uppgifter i de system som hanteras här och som är felaktiga, om du begär det.

Du har alltid rätt att återkalla det samtycke du ger i formulären och du kan begära att dina uppgifter raderas.

Se kontaktuppgifter nedan för kontakt med Uddevalla lokalavdelning i frågor som rör dina rättigheter.


Personuppgiftsansvarig

Friluftsfrämjandet, Uddevalla lokalavdelning
uddevalla [at] friluftsframjandet.se

Kontaktperson:
Hans Rengman, Ordf
070 - 718 23 25
hans.rengman [at] friluftsframjandet.se


Läs mer...

Dataskyddsförordningen (GDPR) på Datainspektionens webbplats.

Datainspektionen är en myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet.