TILLGÄNGLIGA FÖR DITT FRILUFTSLIV!

Det finns fem stugor längs lederna på Herrestadsfjället - inom naturreservatens gränser. Stugorna ingår i verksamheten inom Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Uddevalla och sköts ideellt av föreningens medlemmar. En stugvärd finns för varje stuga. Stugorna är tillgängliga för ditt friluftsliv.

Hällerstugan, Kärrestugan och Krokestugan kan hyras, men är också öppna som värmestugor under vintersöndagarna, januari - mars. I Hällerstugan möter du främjare som välkomnar med kaffeservering, söndagar januari - mars.

Kåtan och Kölnestugan är alltid öppna om du vill ta en rast - året om!

Ett vindskydd finns också vid Vrångevattnets sydöstra spets.

Gården Åleslån används för egna aktiviteter och där driver Uddevalla kommun naturskola. Åleslån hyrs ut i begränsad omfattning till föreningar med friluftslivsinriktning. Du är alltid välkommen att stanna till i den vackra miljön på din vandring - kanske för en fikapaus eller för att grilla korv.

Stöd gärna Uddevalla lokalavdelnings arbete genom att bli medlem i Friluftsfrämjandet om du inte redan är det. Som medlem har du ju också lite förmånligare pris vid hyra av stugorna, kanoter och annan utrustning - och fina erbjudanden på resor, utrustning mm.

MÅNGA MIL VANDRINGSLEDER

Friluftsfrämjandet - Uddevalla lokalavdelning - sköter en stor del av de leder som går över Herrestadsfjället. Lederna är av varierande svårighetsgrad och naturtyperna växlar. Spänger finns på många blöta passager. Vid regniga tider och vid högvatten i vissa sjöar kan det ändå vara svårt att gå torrskodd överallt. Du finner sannolikt din egen omväg tillbaka till leden. Förutom våra leder finns det en stor mängd stigar och stråk som fordrar kartläsning eller lokalkännedom, men som kan vara en spännade utmaning för den som vill komma utanför de markerade lederna. Bulids vägnät är öppet för alla och ger fina cykelvägar eller lättillgänglig vandring sommartid. Vintertid prepareras de som skidspår av UIS.

Basnätet av Friluftsfrämjandets lokala leder har alltid GULA markeringar. Sommarlederna har GULA MÅLADE markeringar på träd och stolpar. Skidleder som bara lämpar sig för skidåkning vintertid har GULA TRÄKRYSS och går ofta över sjöar och myrmarker som inte är framkomliga till fots. Röjning, uppmärkning och skyltning av lednätet pågår kontinuerligt med insatser under somrarna.

Åleslåleden från Kurveröd till Åleslån har BLÅ MÅLADE markeringar.

En lokal rundslinga mellan Åleslån och Hällerstugan har RÖDA MÅLADE markeringar.

En alternativ slinga - obanad terräng - Norr om Stora Hällesvattnet ner mot Åleslån har för närvarande BLÅ SNITSLAR. Det är tänkt att detta INTE ska vara en röjd led i egentlig bemärkelse. Har du Hällesvattnet någotsånär inom synhåll till höger (i söder) så kommer du tillbaka till Hällerstugan och sedan norr om bäcken ner mot Åleslån.

Bohusleden som genomkorsar området har ORANGE MÅLADE markeringar.

 

Andra markerade leder finns också inom Herrestadsfjället och närbelägna naturområden.

Egonspåret med RÖDA MARKERINGAR i Sanders Dalar/Bulid sköts av UOK.

I Herrestadsfjället västra delar finns UIS motionsspår och slingor med en mängd olika FÄRGADE SKYLTAR enligt karta vid Klämman.

VITA SKYLTAR visar en cykel-led.

GRÖNA MARKERINGAR visar en led från Kurveröd till Klämman.