VID BRANDTILLBUD ELLER ANNAN OLYCKA

* RING 112 - Ange stugans namn, Herrestadsfjälllet, Uddevalla och/eller koordinater(Se detaljer för resp stuga)

* RÄDDA LIV - Hjärt-lungräddning (HLR) och Hjärt-lungräddning på barn är viktig kunskap

* SLÄCK - Brandsläckare finns innanför ytterdörren i varje stuga

* RAPPORTERA - Kontakta stugvärden

HYRESPOLICY

Friluftsfrämjandets stugor på Herrestadsfjället är en tillgång, och en förmån kopplat till medlemskapet.

Medlemmar i Friluftsfrämjandet hyr därför stugorna till rabatterat pris. Vi hoppas att det ska stimulera våra gäster att söka medlemskap och kunna delta även i andra delar av vår verksamhet.

Vi välkomnar också alla andra friluftsintresserade som gäster, för övernattning i samband med friluftsliv och för förenings- eller skolverksamhet.

Stugorna hyrs inte ut för fester.

INFÖR BOKNING OCH BESÖK

Vem kan boka?

Den som bokar och hyr ska vara myndig och har ett personligt, ekonomiskt ansvar för stugans vård och skötsel under hyrestiden, ett ansvar som även omfattar ev skadegörelse som sker genom övriga gäster.

Medlem ska styrka medlemskap genom att uppge giltigt medlemsnummer vid bokningsförfrågan.

Bokning

Bokningsförfrågan görs på FFs webbplats genom att du fyller i ett formulär. Stugvärd eller bokningsansvarig tar kontakt med dig för att diskutera och bekräfta din bokning.

Betalning

Betalning sker via Bankgiro 5316-5767, SWISH 1234596441, eller mot faktura enligt överenskommelse när bokningen bekräftats av stugvärden.

Ansvar

Du som hyr en stuga är ansvarig för dess skötsel under hyrestiden. Du följer de ordningsregler som finns och visar hänsyn mot andra besökare.

Kostnader som uppstår genom missbruk av vedtillgång, utebliven städning, annan oaktsamhet etc eller skadegörelse kommer att debiteras efter beslut i lokalavdelningens styrelse.

Priser

Se prislista

UNDER BESÖKET I STUGAN

Transporter

Trafik med bilar, motorcyklar eller terrängfordon är inte tillåten i naturreservaten och stugornas närhet.

Parkeringar finns på rimliga avstånd med tanke på att Herrestadsfjället är ett vildmarksområde för friluftsliv. Du får bära din utrustning en bit, men naturupplevelsen är i gengäld större.

Städning och hygien

Friluftsliv innebär ansvar - för egna handlingar och för allas trivsel - och ideellt arbete blir så mycket lättare om alla respekterar grundläggande förutsättningar.

Vi hoppas att du finner stugan iordningställd efter tidigare användning och att du därför också lämnar stugan i ett gott skick inför nästa besök. Utrustning för städning finns i stugan. Se gärna över stugans omgivningar så att det ser välkomnande ut runtomkring.

Alla gäster tar med sig sitt eget skräp hem från stugan - så behöver ingen städa efter andra.

Mulltoa finns vid stugorna. Vi har satsat på upprustning för att få till en långsiktigt miljöanpassad och hanterlig lösning. Hjälp oss genom att använda dassen så att inte närområdet blir motbjudande solkigt - och respektera de tekniska reglerna vid ditt dass-besök.

Skador, olyckor

Stugorna är robusta och har använts under många år för friluftsliv. Ändå kan olyckan vara framme.

Anmäl ev skador till stugvärden (info finns i varje stuga och på vår webbplats). Detta gäller både sådant som du själv orsakat, och även annat som du upptäcker under din vistelse.

Du är naturligtvis ansvarig för de skador som kan uppstå under din vistelse, när de beror på din oaktsamhet.

Eldning

En liten brasa - rätt hanterad - ger dig all den värme du behöver, medan en stor eld skapar hetta som du inte kan utnyttja. Elda med förnuft och säkerhet vid ditt besök. Brandsäkerhet är viktig - se till att du alltid har säkerhetsmarginaler. Lämna aldrig öppen eld, gasolspis eller tända ljus när du lämnas stugan för uteaktiviteter. Se till att all eld är utbrunnen när du lämnar stugan efter ditt besök.

Följ de eldningsanvisningar som finns i stugorna - de bygger på många års erfarenheter och ger bästa resultatet!

Eldstäder ute är till för alla våra besökare. Gemenskap och samvaro ger spännande möten och många vandrare ser fram emot en rast i stugans närhet. Det bör därför finnas plats och möjlighet för spontana besökare att t ex grilla en korv även när stugan är uthyrd.

Ved

Tillgången till ved är olika vid de olika stugorna! Ta med egen ved för ditt besök.

Torr ved KAN i vissa stugor finnas i rimlig omfattning för din vistelse och fylls på av stugvärden vid behov, i andra måste du själv ta med den ved du behöver. Tyvärr är det alltför vanligt att man i stundens hetta drar igång alltför stora eldar som snabbt tömmer förråden. Veden används även av tillfälliga besökare för eldning utomhus och det går inte att helt säkert garantera att förråden är påfyllda.

Tänk på att stugorna ligger i skyddsvärd natur och inom naturreservat. Det är INTE TILLÅTET att hugga ner träd i stugans närhet för att elda. Det är naturligtvis INTE TILLÅTET att elda upp inredning, bänkar, byggnadsdetaljer etc.

Vedhanteringen är idag en mycket stor del av stugvärdens arbete, och fri tillgång till ved har inte alltid respekterats av besökare.

Hänsynsfullt eldande spar både miljö och arbete för Friluftsfrämjandet. Vi vädjar om din förståelse och medverkan så att ni alla kan komma tillbaka även i fortsättningen.

Aska

Aska lämnas i hink bredvid kamin eller återförs till skogen för att sluta kretsloppet. När askan sprids - se till att den är ordentligt utbränd, så att den inte orsakar frätskador på huden och att den inte dammar eller smutsar ner.

När du ger dig av

  • Städa ur stugan och ställ tillbaka möbler - både inne och ute.
  • Kontrollera att alla fönster är stängda och att stugan är i gott skick innan du lämnar stugan.
  • Lås stugan efter dig och återlämna nyckeln enligt överenskommelse med stugvärden.
  • Stugan ska lämnas inom överenskommen tid för att ge plats för andra gäster.

EFTER BESÖKET

Dina kommentarer

Du får gärna dela med dig av dina erfarenheter och upplevelser från besöket om det passar dig. Det är värdefullt för stugvärden att få reda på sån't som behöver åtgärdas och annat kring utrustning etc och det kan också vara roligt för Friluftsfrämjandet att ta del av hur medlemmar och andra gäster upplever stugan och markerna. Naturligtvis är detta helt frivilligt.

E-posta i så fall till uddevalla@friluftsframjandet.se och dela gärna med dig i text och bild på t ex facebook.com/friluftsframjandetuddevalla om du har något att berätta.

Vill du göra mer?

Stugorna och lederna behöver hela tiden tillsyn och underhåll och ett aktivt värdskap så att fler får möjligheter att utnyttja de fina resurser vi har i vår närhet.

Alla kan bidra på något sätt och ju fler som är engagerade desto lättare blir insatsen för alla - och det är roligare att ta ansvar tillsammans.

Vi tror att du kanske kan vara intresserad, efter ett trevligt besök. Ta kontakt med stugvärdar eller ledansvariga för att resonera om vad som kan bli din uppgift.

ALLMÄNNA REGLER FÖR HERRESTADSFJÄLLET

Naturreservat och allemansrätt

Herrestadsfjället är till stora delar naturreservat. Information och regler finns på Länsstyrelsen eller Uddevalla kommun och i Uddevalla kommuns broschyr. Om allemansrätten finns information på Uddevalla kommuns webbplats - grunden är "Inte störa Inte förstöra".

Hund

Hund ska ALLTID vara kopplad inom naturreservaten. I övriga marker finns ett regelverk att följa. Läs om Hundar i naturen på Naturvårdsverkets webbplats.

Fiske

Två kortfiskeområden finns inom området - för ädelfisk och för naturfiske. Se kartor och informationstavlor.

tar, kanoter

Respektera båtförbudet i många av Herrestadsfjällets sjöar p g a smittorisk och fiskevård - men också för att behålla en ostörd naturupplevelse. Undantag är Vrångevattnet och Krokevattnet inom naturresrvaten - som inbjuder till fin paddling. Allfare bäck kan ge en möjlighet att paddla mellan Vrångevattnet och Krokevattnet när vattenståndet inte är lågt vid torrperioder.

Kräftpest

Denna farsot har stor påverkan på livet i sjöarna och riskerar att slå ut alla kräftor nedstöms. Här är vi vid kälflödena till många av Bohusläns vattendrag (Herrestadsfjället är ett fantstiskt område som avvattnas mot Bäveån, Hästefjorden/Vänern/Göta älv, Viksjön/Örekilsälven m fl.)

Tyvärr finns risk för kräftpest i delar av Bäveåns flöden och det är viktigt att respektera de regler som gäller. I först hand betyder det att ALLA farkoster, fiskeredskap, annan utrustning, stövlar mm som flyttas från en sjö till en annan SKA vara desinficerade eller helt uttorkade mellan det att de tas upp och sätts i nästa sjö.

Läs mer om kräftpest på SLU och SVA .
Aktuell status i våra sjöar finner du via Länsstyrelsens webbplats.