Friluftsfrämjandets öppna stugor på Herrestadsfjället

Varje söndag året om är någon stuga öppen. Hällerstugan, Kärrestugan, Krokestugan och Ålslån växlar enligt schema.

Från och med september 2021 öppnar vi en stuga varje söndag - året runt - så att allmänheten och medlemmarna ska ha ett välkomnande mål för sin vandring och för friluftslivet i allmänhet. Vi hoppas att försöket slår väl ut och att detta lockar fler besökare till HErrestadsfjället och att vi samtidigt sprider besökarna lite till nya marker.


Det finns sex stugor längs lederna på Herrestadsfjället - inom naturreservatens gränser. Stugorna ingår i verksamheten inom Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Uddevalla och sköts ideellt av föreningens medlemmar. En stugvärd finns för varje stuga. Stugorna är tillgängliga för ditt friluftsliv.

Kåtan och Kölnestugan är alltid öppna om du vill ta en rast - året om!

Ett vindskydd finns också vid Vrångevattnets sydöstra spets.


Uppmana besökare att bli medlem i Uddevalla lokalavdelning om de inte redan är det. Medlemmar har ju också lite förmånligare pris vid hyra av stugorna, kanoter och annan utrustning - och fina erbjudanden på resor, utrustning mm.

Besöksstatistik

Här visas besökssiffror för de öppna stugorna. Här kan du också rapportera efter ditt öppethållande.

RAPPORTERA

RESULTAT