Antal besökare / stuga / tillfälle


Totalt 2021
totalt: 517 - 117 - 197 - 120
snitt: 30 - 7 - 12 - 7


Totalt 2022
totalt: 769 - 175 - 305 - 131
snitt: 21 - 5 - 8 - 4


Totalt 2023
totalt: 0 - 0 - 0 - 0
snitt: 0 - 0 - 0 - 0


Kärrestugan
totalt: 151 - 44 - 69 - 23
snitt: 12 - 3 - 5 - 2

2021-09-19   14 - 5 - 6 - 3
2021-10-17   15 - 2 - 7 - 2
2021-11-17   10 - 9 - 4 - 1
2021-12-19   11 - 0 - 7 - 0
2022-01-16   14 - 4 - 4 - 2
2022-02-20   25 - 0 - 14 - 5
2022-03-20   11 - 7 - 6 - 0
2022-04-17   0 - 0 - 0 - 0
2022-05-21   9 - 6 - 4 - 1
2022-06-19   9 - 0 - 3 - 3
2022-07-17   3 - 3 - 1 - 0
2022-08-21   8 - 6 - 4 - 2
2022-09-18   22 - 2 - 9 - 4

Krokestugan
totalt: 190 - 63 - 49 - 31
snitt: 15 - 5 - 4 - 2

2021-09-05   23 - 2 - 4 - 3
2021-10-03   3 - 1 - 1 - 0
2021-11-07   14 - 8 - 5 - 0
2021-12-05   6 - 1 - 0 - 1
2022-01-02   10 - 4 - 2 - 0
2022-02-06   31 - 19 - 7 - 6
2022-03-06   20 - 15 - 0 - 0
2022-04-03   21 - 0 - 12 - 8
2022-05-01   10 - 0 - 5 - 0
2022-06-04   21 - 6 - 4 - 7
2022-07-02   4 - 4 - 1 - 0
2022-08-06   3 - 3 - 0 - 0
2022-09-04   24 - 0 - 8 - 6

Hällerstugan
totalt: 354 - 16 - 152 - 65
snitt: 22 - 1 - 10 - 4

2021-09-12   18 - 8 - 7 - 4
2021-10-10   29 - 7 - 11 - 11
2021-10-31   35 - 0 - 15 - 10
2021-11-14   24 - 0 - 7 - 6
2021-12-12   16 - 1 - 8 - 1
2022-01-09   43 - 0 - 18 - 10
2022-01-30   35 - 0 - 16 - 5
2022-02-13   10 - 0 - 4 - 0
2022-03-13   66 - 0 - 35 - 11
2022-04-10   16 - 0 - 5 - 3
2022-05-08   6 - 0 - 4 - 0
2022-06-07   4 - 0 - 2 - 1
2022-06-12   10 - 0 - 0 - 0
2022-07-10   27 - 0 - 13 - 1
2022-07-31   11 - 0 - 6 - 0
2022-08-14   4 - 0 - 1 - 2

Ålslån
totalt: 591 - 169 - 232 - 132
snitt: 49 - 14 - 19 - 11

2021-09-26   100 - 20 - 50 - 30
2021-10-24   118 - 50 - 30 - 30
2021-11-28   3 - 3 - 0 - 0
2021-12-28   78 - 0 - 35 - 18
2022-01-23   80 - 35 - 20 - 20
2022-02-27   80 - 30 - 35 - 18
2022-03-27   19 - 0 - 10 - 1
2022-04-24   30 - 0 - 15 - 6
2022-05-22   28 - 22 - 14 - 6
2022-06-19   10 - 5 - 5 - 0
2022-07-24   28 - 2 - 13 - 0
2022-08-28   17 - 2 - 5 - 3

(Besökare - Enstaka - Kvinnor - Barn)